Om Bostadsläget

Bostadsläget är ett forskningsprojekt som finansieras av Energimyndigheten inom programmet Transporteffektivt samhälle. Projektet medfinansieras och genomförs av Spacescape, Trivector, Evidens, Valueguard och On A Wednesday Afternoon i samarbete med Region Stockholm, Göteborgsregionen och Uppsala kommun. Syftet är att bidra till att accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle genom att öka förståelsen och kunskapen om sambanden mellan och bebyggelse- och infrastrukturutveckling och hushållens boendekostnader, transportkostnad, klimatutsläpp och energianvänding.

Har du en fråga projektet? Hör gärna av dig till bostadslaget@spacescape.se